หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย:-

รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน


  

                                        คลิกที่นี่ →  https://forms.gle/N2KtM4o26zagKM8Z9


                                         หรือ 
แสกนบาร์โค้ด  →  

 
 
                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง