หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย:-

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายสหภาพ สุรินทรานนท์

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย

  061-1207227

 • thumbnail

  นายบุญนำ ไกรเพชร

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย คนที่ 1

  0807315276

 • thumbnail

  นายเบียน ยืนยง

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย คนที่ 2

  0850882459

 • thumbnail

  นายวิชาญ แสนวันดี

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย

  0875585378

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง