หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายสหภาพ สุรินทรานนท์

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย

 • thumbnail

  นายเบียน ยืนยง

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย

 • thumbnail

  นายบุญนำ ไกรเพชร

  รองนายกองค์การบริการส่วนตำบลละเวี้ย

 • thumbnail

  นายสุภา เจือจันทร์

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย