หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย:-

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย

กองส่งเสริมการเกษตร

 • thumbnail

  นายกายนิวัฒน์ พรหมเอาะ

  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

  0938947287

 • thumbnail

  - ว่าง -

  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

 • thumbnail

  - ว่าง -

  ผู้ช่วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

 • thumbnail

  - ว่าง -

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง