หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย:-

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย

กองส่งเสริมการเกษตร

  • thumbnail

    นายกายนิวัฒน์ พรหมเอาะ

    ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

  • thumbnail

    นายธนู ปัถพี

    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง