หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย:-

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย

หน่วยตรวจสอบภายใน

 • thumbnail

  นางสาวณัฐกิตติ์ เงางาม

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย

  0885824956

 • thumbnail

  - ว่าง -

  นักวิชาการตรวจสอบภายใน

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง