หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย:-

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย

กองช่าง

 • thumbnail

  นางจินตนา วงค์อินตา

  รองปลัดองค์การบริหรส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

  0918284372

 • thumbnail

  - ว่าง -

  นักจัดการงานช่าง

 • thumbnail

  นายยุทธณา จันทรวงษ์ศา

  นายช่างโยธา ชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางพิมพ์นิภา เจือจันทร์

  เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

 • thumbnail

  - ว่าง -

  นายช่างเขียนแบบ

 • thumbnail

  -ว่าง-

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • thumbnail

  นายสุรศักดิ์ เพียบประโคน

  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง