หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย

กองช่าง

 • thumbnail

  นายกายนิวัฒน์ พรหมเอาะ

  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

 • thumbnail

  นายยุทธณา จันทรวงษ์ศา

  นายช่างโยธา ชำนาญงาน

 • thumbnail

  ว่าง

  เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางสาวจุฑารัตน์ เศษมาตร

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • thumbnail

  นายสุรศักดิ์ เพียบประโคน

  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า