หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย

กองการศึกษา ศาสนาฯ

 • thumbnail

  นางลำใย นุ่มนวลพิทักษ์

  ผู้อำนวยการกองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 • thumbnail

  นายสมพร ดูเรืองรัมย์

  นักวิชาการศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวนฤมล สงฆ์นางรอง

  เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางจิรพา ไชยะคำ

  ครู

 • thumbnail

  นางพิมลักษณ์ วงศ์ประณุท

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวพรพรรณ สำรวมจิต

  ครู

 • thumbnail

  นางสาววิไลวรรณ ไกรเพชร

  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา