หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย:-

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายวิชาญ แสนวันดี

กลุ่มบุคลากรคณะผู้บริหาร

ตำแหน่งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์0875585378

อีเมล

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง