หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย:-

ประวัติ

ประวัติความเป็นมา
            ตำบลละเวี้ย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ แต่ก่อนขึ้นตรงกับ ต.จันดุม อ.ประโคนชัย (ปัจจุบันได้แยกเป็นกิ่งอำเภอพลับพลาชัย) ต่อมาในปี พ.ศ.2478 ได้แยกมาเป็นตำบลละเวี้ย โดยพระกล้ากลางสมร เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แต่งตั้ง นายพัน ปู่ประโคน เป็นกำนันตำบลละเวี้ยคนแรก สาเหตุที่เรียกว่า "ละเวี้ย" นั้น เนื่องจากว่า บ้านละเวี้ยมี "ต้นมะเดื่อ" ที่ใหญ่มากขึ้นอยู่กลางชุมชน ชาวบ้านจึงเรียกว่า "ลำเวียง" ตามภาษาท้องถิ่น ปัจจุบันตำบลละเวี้ยมีหมู่บ้าน 13 หมู่บ้าน มี นายเพลิน มะประโคน เป็นกำนันตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 จนถึงปัจจุบัน
 
                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง