ตามคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 ให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ  องค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ยจึงได้จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2567   ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2567  บริเวณสวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สนามกีฬากลาง  บ้านสาวงาม หมู่ที่ 6   

องค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย  ได้ดำเนินการออกประชุมประชาคม เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ครั้งที่ 3/2567  เพื่อทราบถึงปัญหาและความต้องการของหมู่บ้าน เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อมของแต่ละหมู่บ้านได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดปัญหาและความต้องการของประชาชนเพิ่มขึ้น สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ซึ่งการออกประชาคมในครั้งนี้ได้ร่วมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมประชาคม ในระหว่างวันที่  1 - 14  พฤษภาคม 25667  ณ ศาลาประชาคมของหมู่บ้านในตำบลละเวี้ย  ทั้ง 13 หมู่  เพื่อเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (ครั้งที่ 3/2567) พ.ศ.2566 - 2570

กองสวัสดดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ยร่วมกับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอประโคนชัย  ได้จัดโครงการฝึกอบรมและสัมมนากลุ่มอาชีพ ในะหว่างวันที่ 4 - 5 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย

เนื้อหาอื่นๆ...

วีดีทัศน์ แนะนำ อบต.

จำนวนผู้เข้าชม

171971
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
704
820
2906
142623
28134
29255
171971

Your IP: 162.158.106.91
2024-05-29 18:57